Maging isang Dutch citizen nang mas maaga sa pamamagitan ng opsyon na pamamaraan

Maging isang Dutch citizen nang mas maaga sa pamamagitan ng opsyon na pamamaraan

Ikaw ay nananatili sa Netherlands at gusto mo ito. Maaaring naisin mong kunin ang nasyonalidad ng Dutch. Posibleng maging Dutch sa pamamagitan ng naturalization o sa pamamagitan ng opsyon. Maaari kang mag-aplay para sa nasyonalidad ng Dutch nang mas mabilis sa pamamagitan ng pamamaraan ng opsyon; gayundin, ang mga gastos para sa pamamaraang ito ay mas mababa. Sa kabilang banda, ang pamamaraan ng opsyon ay nangangailangan ng mas mahigpit na mga kinakailangan. Sa blog na ito, mababasa mo kung natutugunan mo ang mga kinakailangang ito at kung aling mga sumusuportang dokumento ang kinakailangan para sa isang matagumpay na resulta.

Dahil sa kumplikadong katangian ng mga paglilitis, ipinapayong kumuha ng abogado na maaaring gumabay sa iyo sa proseso at tumuon sa iyong partikular at indibidwal na sitwasyon. 

Kundisyon

Maaari kang mag-aplay para sa nasyonalidad ng Dutch sa pamamagitan ng opsyon sa mga sumusunod na kaso:

  • Ikaw ay nasa edad na, ipinanganak sa Netherlands at nanirahan sa Netherlands mula nang ipanganak. Mayroon ka ring isang balidong permit sa paninirahan.
  • Ipinanganak ka sa Netherlands at walang nasyonalidad. Ikaw ay naninirahan sa Netherlands na may wastong residence permit nang hindi bababa sa tatlong magkakasunod na taon.
  • Ikaw ay nanirahan sa Netherlands mula sa araw na ikaw ay naging apat na taong gulang, palagi kang may valid residence permit at ikaw ay may hawak pa ring valid residence permit.
  • Ikaw ay isang dating Dutch national at nanirahan sa Netherlands nang hindi bababa sa isang taon na may balidong permanenteng o fixed-term residence permit na may hindi pansamantalang layunin ng pananatili. Pakitandaan na kung ang iyong nasyonalidad ay binawi dahil tinalikuran mo ito, hindi ka maaaring mag-aplay para sa isang opsyon.
  • Ikaw ay kasal sa isang Dutch national nang hindi bababa sa tatlong taon o mayroon kang isang rehistradong pakikipagsosyo sa isang Dutch national nang hindi bababa sa tatlong taon. Ang iyong kasal o nakarehistrong partnership ay tuloy-tuloy sa parehong Dutch national at patuloy kang nanirahan sa Netherlands na may valid na permit sa paninirahan nang hindi bababa sa 15 taon.
  • Ikaw ay 65 taong gulang o mas matanda at patuloy na nanirahan sa Kaharian ng Netherlands nang hindi bababa sa 15 taon na may wastong permit sa paninirahan kaagad bago ang kumpirmasyon ng pagkuha ng Dutch citizenship.

Kung ikaw ay isinilang, inampon o ikinasal bago ang 1 Enero 1985, may tatlo pang magkakahiwalay na kaso kung saan maaari kang mag-aplay para sa Dutch nationality sa pamamagitan ng opsyon:

  • Ipinanganak ka bago ang 1 Enero 1985 sa isang ina na Dutch. Ang iyong ama ay walang Dutch nationality sa oras ng iyong kapanganakan.
  • Inampon ka bilang isang menor de edad bago ang 1 Enero 1985 ng isang babaeng may Dutch nationality noong panahong iyon.

Ikinasal ka sa isang hindi Dutch na lalaki bago ang 1 Enero 1985 at bilang resulta nawala ang iyong Dutch nationality. Kung nagdiborsyo ka kamakailan, gagawa ka ng option statement sa loob ng isang taon ng dissolution ng kasal. Hindi mo kailangang maging residente sa Netherlands para gawin ang deklarasyon na ito.

Kung hindi ka napapailalim sa alinman sa mga kategorya sa itaas, malamang na hindi ka karapat-dapat para sa proseso ng opsyon.

Hiling

Ang pag-aaplay para sa Dutch nationality sa pamamagitan ng opsyon ay ginagawa sa munisipyo. Upang magawa ito, dapat ay mayroon kang wastong pagkakakilanlan at sertipiko ng kapanganakan mula sa iyong bansang pinagmulan. Dapat ka ring magkaroon ng wastong permit sa paninirahan o iba pang patunay ng legal na paninirahan. Sa munisipyo, dapat mong ideklara na gagawin mo ang deklarasyon ng pangako sa seremonya ng pagkuha ng Dutch nationality. Sa paggawa nito, ipinapahayag mo na alam mo na ang mga batas ng Kaharian ng Netherlands ay ilalapat din sa iyo. Bilang karagdagan, sa karamihan ng mga kaso ay kailangan mong talikuran ang iyong kasalukuyang nasyonalidad, maliban kung maaari kang humingi ng batayan para sa exemption.

Makipag-ugnay sa

Mayroon ka bang mga katanungan tungkol sa batas ng imigrasyon o gusto mo bang tulungan ka pa namin sa iyong opsyon na pamamaraan? Pagkatapos ay huwag mag-atubiling makipag-ugnayan kay Mr Aylin Selamet, abogado sa Law & More at aylin.selamet@lawandmore.nl o Mr Ruby van Kersbergen, abogado sa Law & More at ruby.van.kersbergen@lawandmore.nl o tawagan kami sa +31 (0)40-3690680.

Law & More