Kahilingan sa pagkalugi

Kahilingan sa pagkalugi

Ang isang application ng pagkalugi ay isang malakas na tool para sa pagkolekta ng utang. Kung ang isang may utang ay hindi nagbabayad at ang pag-angkin ay hindi pinagtatalunan, ang isang petisyon sa pagkalugi ay maaaring magamit upang makolekta ang isang paghahabol nang mas mabilis at murang. Ang isang petisyon para sa pagkalugi ay maaaring isampa alinman sa pamamagitan ng sariling kahilingan ng petitioner o sa kahilingan ng isa o higit pang mga nagpapautang. Kung may mga kadahilanan ng interes sa publiko, ang Opisina ng Public Prosecutor ay maaari ring mag-file para sa pagkalugi.

Bakit ang isang file ng nagpautang para sa pagkalugi?

Kung nabigo ang iyong may utang na magbayad at mukhang hindi ito babayaran ang natitirang invoice, maaari kang mag-file para sa pagkalugi ng iyong utang. Dagdagan nito ang pagkakataon na ang utang ay (bahagyang) mabayaran. Pagkatapos ng lahat, ang isang kumpanya na nahihirapan sa pananalapi sa halos lahat ng oras ay mayroon pa ring pera, halimbawa, mga pondo at real estate. Sa kaganapan ng pagkalugi, ang lahat ng ito ay ibebenta para sa pagsasakatuparan ng pera upang mabayaran ang natitirang mga invoice. Ang isang petisyon sa pagkalugi ng isang may utang ay pinangangasiwaan ng isang abugado. Kailangang tanungin ng isang abugado sa korte na ideklara ang iyong utang na nalugi. Isinumite ito ng iyong abugado sa pamamagitan ng isang petisyon sa pagkalugi. Sa karamihan ng mga kaso, ang hukom ay magpapasya nang direkta sa korte kung ang iyong utang ay idineklarang nalugi.

Kahilingan sa pagkalugi

Kailan ka mag-apply?

Maaari kang mag-file para sa pagkalugi kung ang iyong may utang:

 • Mayroong 2 o higit pang mga utang, 1 kung saan ay maaangkin (ang termino ng pagbabayad ay nag-expire);
 • Mayroong 2 o higit pang mga nagpapautang; at
 • Ay nasa kondisyon kung saan siya ay tumigil na magbayad.

Ang tanong na madalas mong maririnig ay kung ang isang aplikasyon para sa pagkalugi ay nangangailangan ng higit sa isang nagpautang. Ang sagot ay hindi. Maaari ring mag-isa ang nagpautang ilapat fo ang pagkalugi ng isang may utang. Gayunpaman, ang pagkalugi ay maaari lamang ipinahayag ng korte kung maraming mga nagpapautang. Ang mga nagpautang ay hindi kinakailangang maging kapwa aplikante. Kung ang isang negosyante ay nag-aplay para sa pagkalugi ng kanyang utang, sapat na upang patunayan sa panahon ng pagproseso na maraming mga nagpautang. Tinatawag namin itong 'kinakailangan sa pluralidad'. Maaari itong magawa sa pamamagitan ng mga pahayag ng suporta mula sa iba pang mga nagpapautang, o kahit na sa pamamagitan ng isang deklarasyon ng may utang na hindi na niya kayang bayaran ang mga nagpapautang sa kanya. Samakatuwid ang isang aplikante ay dapat mayroong 'suporta sa mga habol' bilang karagdagan sa kanyang sariling paghahabol. Susuriin ito ng korte nang maikli at maikli.

Tagal ng mga paglilitis sa pagkalugi

Sa pangkalahatan, ang pagdinig sa korte sa mga paglilitis sa pagkalugi ay naganap sa loob ng 6 na linggo ng isinampa na petisyon. Ang pasya ay sumusunod sa pagdinig o sa lalong madaling panahon pagkatapos nito. Sa panahon ng pagdinig, ang mga partido ay maaaring bibigyan ng pagkaantala ng hanggang 8 linggo.

Gastos ng mga paglilitis sa pagkalugi

Para sa mga pamamaraang ito ay nagbabayad ka ng mga bayarin sa korte bilang karagdagan sa mga gastos ng isang abogado.

Paano umunlad ang pamamaraan ng pagkalugi?

Ang mga paglilitis sa pagkalugi ay nagsisimula sa pag-file ng isang petisyon sa pagkalugi. Sinimulan ng iyong abugado ang pamamaraan sa pamamagitan ng pagsumite ng isang petisyon sa korte na humihiling para sa pagdeklara ng pagkalugi ng iyong utang sa iyong ngalan. Ikaw ang petitioner.

Ang petisyon ay dapat isumite sa korte sa rehiyon kung saan nakautang ang may utang. Upang mag-aplay para sa pagkalugi bilang isang nagpautang, dapat na tinawag ng nangutang ang nangutang at sa huli ay ipinahayag na default.

Imbitasyon sa pagdinig

Sa loob ng ilang linggo, ang iyong abogado ay aanyayahan ng korte na dumalo sa pagdinig. Ang paunawang ito ay ihahayag kung kailan at saan magaganap ang pagdinig. Sasabihan din ang iyong may utang.

Hindi sumasang-ayon sa may utang ang petisyon ng pagkalugi? Maaari siyang tumugon sa pamamagitan ng pagsusumite ng isang nakasulat na pagtatanggol o isang pagtatanggol sa bibig sa panahon ng pagdinig.

Ang pagdinig

Hindi sapilitan para sa may utang na dumalo sa pagdinig, ngunit inirerekomenda ito. Kung ang isang may utang ay hindi lilitaw, maaari siyang ipahayag na bangkrap sa isang paghuhusga sa default.

Ikaw at / o ang iyong abogado ay dapat lumitaw sa pagdinig. Kung walang lumilitaw sa pagdinig ang kahilingan ay maaaring tanggihan ng hukom. Ang pagdinig ay hindi publiko at ang hukom ay karaniwang gumagawa ng kanyang pasya sa panahon ng pagdinig. Kung hindi ito posible, ang pagpapasya ay susundin sa lalong madaling panahon, karaniwang sa loob ng 1 o 2 linggo. Ang utos ay ipapadala sa iyo at sa may utang, at sa mga abogado na kasangkot.

pagtanggi

Kung ikaw bilang isang pinagkakautangan, hindi sumasang-ayon sa desisyon ng mga korte, maaari kang mag-file ng apela.

Alokasyon

Kung iginawad ng korte ang kahilingan at ideklara ang bangktor na nabangkarote, maaaring mag-file para sa apela ang may utang. Kung ang pag-apila sa may utang, ang pagkalugi ay magaganap pa rin. Sa desisyon ng korte:

 • Ang may utang ay agad na nabangkarote;
 • Nagtatalaga ang hukom ng isang liquidator; at
 • Nagtatalaga ang hukom ng isang tagapangasiwa sa pangangasiwa.

Matapos ipinahayag ng korte ang pagkalugi, ang (ligal) na tao na naideklara na bangkrap ay mawawalan ng pagtatapon at pamamahala ng mga ari-arian at ipapahayag na hindi awtorisado. Ang liquidator ay ang isa lamang na pinahihintulutan pa ring kumilos mula sa sandaling iyon. Ang liquidator ay kumilos sa lugar ng pagkalugi (ang taong idineklara ng bangkarote), pinamamahalaan ang pagpuksa ng estate sa pagkalugi at pag-aalaga ng mga interes ng mga nagpautang. Kung sakaling ang mga pangunahing bankruptcy, maraming mga liquidator ang maaaring italaga. Para sa ilang mga gawa, ang liquidator ay kailangang humiling ng pahintulot mula sa tagapangasiwa ng superbisor, halimbawa sa kaso ng pag-alis ng mga kawani at ang pagbebenta ng mga epekto sa bahay o pag-aari.

Sa prinsipyo, ang anumang kita na natatanggap ng nangungutang sa panahon ng pagkalugi, ay idaragdag sa mga assets. Gayunpaman, sa pagsasagawa, ginagawa ito ng likidido sa kasunduan sa may utang. Kung ang isang pribadong indibidwal ay idineklarang nalugi, mahalagang malaman kung ano ang sakop ng pagkalugi at kung ano ang hindi. Ang mga unang pangangailangan at bahagi ng kita, halimbawa, ay hindi kasama sa pagkalugi. Ang may utang ay maaari ring magsagawa ng ordinaryong ligal na kilos; ngunit ang mga assets ng bangkarote ay hindi nakasalalay dito. Bukod dito, gagawin ng likidator ang publiko sa desisyon ng korte sa pamamagitan ng pagrehistro nito sa bankruptcy registry at Chamber of Commerce, at sa pamamagitan ng paglalagay ng isang ad sa isang pambansang pahayagan. Ang rehistro ng pagkalugi ay iparehistro ang paghuhukom sa Central Insolvency Register (CIR) at i-publish ito sa Government Gazette. Binuo ito upang mabigyan ng pagkakataon ang ibang mga posibleng nagpautang na mag-ulat sa likidator at isumite ang kanilang mga paghahabol.

Ang tungkulin ng tagapangasiwa ng pangangasiwa sa mga pamamaraang ito ay upang pangasiwaan ang proseso ng pamamahala at pag-liquidate ng mga hindi magagawang pag-aari at ang mga aksyon ng liquidator. Sa rekomendasyon ng hukom ng pangangasiwa, maaaring mag-utos ang korte na ma-hostage ang bangkrap. Ang hukom ng pangangasiwa ay maaari ring magpatawag at makakarinig ng mga testigo. Kasama ang liquidator, inihahanda ng hukom ng pangangasiwa ang tinatawag na mga pagpupulong sa pag-verify, kung saan siya ay kikilos bilang chairman. Ang pulong ng pagpapatunay ay naganap sa korte at ito ay isang kaganapan kapag ang mga listahan ng utang na iginuhit ng liquidator, ay maitatag.

Paano ibinahagi ang mga assets?

Tinukoy ng liquidator ang pagkakasunud-sunod kung saan babayaran ang mga creditors: ang pagkakasunud-sunod ng pagraranggo ng mga nagpautang. Kung gaano ka mas mataas ang ranggo, mas malaki ang pagkakataon na babayaran ka bilang isang nagpautang. Ang pagkakasunud-sunod ng pagraranggo ay nakasalalay sa uri ng pag-aangkin ng creditors.

Una, hangga't maaari, babayaran ang mga utang sa mga assets. Kasama rito ang suweldo, renta at suweldo ng likidator pagkatapos ng petsa ng pagkalugi. Ang natitirang balanse, napupunta sa mga pribilehiyo na claim, kabilang ang mga buwis at allowance ng gobyerno. Ang anumang natitira ay pupunta sa mga hindi naka-secure ("ordinaryong") mga nagpapautang. Kapag ang mga nabanggit na nangutang ay nabayaran na, ang anumang pahinga ay mapupunta sa mga nasasakupang mga nagpautang. Kung may natitira pang pera, babayaran ito sa (mga) shareholder kung tungkol sa isang NV o isang BV. Sa pagkalugi ng isang natural na tao, ang natitira ay napunta sa pagkalugi. Gayunpaman, ito ay isang pambihirang sitwasyon. Sa maraming mga kaso, hindi gaanong natitira para sa mga hindi naka-seguro na nagpapautang pabayaan ang nalugi.

Pagbubukod: mga separatista

Ang mga Separatista ay may utang sa:

 • Mortgage mortgage:

Ang pag-aari ng negosyo o tirahan ay collateral para sa mortgage at ang tagapaglaan ng mortgage ay maaaring mag-claim ng thia collateral kung sakaling hindi magbayad.

 • Karapatan ng pangako:

Binigyan ng bangko ang isang kredito sa kondisyon na kung walang pagbabayad na ginawa, may karapatan itong pangako, halimbawa, sa imbentaryo ng negosyo o ang stock.

Ang pag-angkin ng isang naghihiwalay (kung ano ang ipinahihiwatig ng salita) ay hiwalay sa isang pagkalugi at maaaring maangkin kaagad, nang hindi muna ito aangkin ng isang tagalikay. Gayunpaman, maaaring hiniling ng liquidator ang naghihiwalay na maghintay para sa isang makatwirang panahon.

Kahihinatnan

Para sa iyo bilang isang kreditor, ang desisyon ng korte ay may mga sumusunod na kahihinatnan:

 • Hindi mo na maaaring sakupin ang nangungutang sa iyong sarili
 • Ikaw o ang iyong abogado ay isusumite ang iyong pag-angkin na may katibayan sa dokumentaryo sa likido
 • Sa pagpupulong ng pagpapatunay, ang pangwakas na listahan ng mga paghahabol ay dapat na iguhit
 • Nakakuha ka ng bayad ayon sa listahan ng mga utang ng liquidator
 • Ang isang natitirang utang ay maaaring makolekta pagkatapos ng pagkalugi

Kung ang may utang ay isang likas na tao, sa ilang mga kaso posible na matapos ang pagkalugi, ang nagpautang ay nagsumite ng isang kahilingan sa korte para sa pag-convert ng pagkalugi sa muling pagsasaayos ng utang.

Para sa may utang, ang desisyon ng korte ay may mga sumusunod na kahihinatnan:

 • Pag-agaw ng lahat ng mga pag-aari (maliban sa mga kinakailangan)
 • Ang may utang ay nawalan ng pamamahala at pagtatapon ng kanyang mga ari-arian
 • Ang pagsusulat ay diretso sa likido

Paano natatapos ang pamamaraan ng pagkalugi?

Ang pagkalugi ay maaaring magtapos sa mga sumusunod na paraan:

 • Pagkabubuhos dahil sa kakulangan ng mga ari-arian: Kung walang sapat na mga ari-arian upang makapagbayad ng mga noting maliban sa mga utang ng mga ari-arian, ang pagkalugi ay matatapos dahil sa kakulangan ng mga pag-aari.
 • Pagwawakas dahil sa pag-aayos sa mga nagpautang: Ang bangkrap ay maaaring magmungkahi ng isang one-off na pag-aayos sa mga nagpautang. Ang nasabing panukala ay nangangahulugan na ang bangkrap ay nagbabayad ng isang porsyento ng may-katuturang pag-angkin, na kung saan pinakawalan siya mula sa kanyang mga utang para sa natitirang pag-angkin.
 • Pagkansela dahil sa nagbubuklod na epekto ng pangwakas na listahan ng pamamahagi: ito ay kapag ang mga ari-arian ay walang sapat na dami upang ipamahagi ang mga hindi ligtas na creditors, ngunit ang mga priority creditors ay maaaring bayaran (sa bahagi).
 • Ang pagpapasiya ng desisyon ng korte ay pinasiyahan sa desisyon ng Court of Appeal
 • Pagkansela sa kahilingan ng pagkalugi at sa parehong oras pagbigkas ng aplikasyon ng pag-aayos ng utang sa pag-aayos.

Mangyaring tandaan: Ang isang likas na tao ay maaari ring ibasura muli para sa mga utang, kahit na matapos na matalo ang pagkalugi. Kung naganap ang isang verification meeting, ang batas ay nagbibigay ng pagkakataon sa isang pagpapatupad, dahil ang ulat ng pagpupulong ng verification ay nagbibigay sa iyo ng karapatan para sa isang pamagat ng pagpapatupad na maaaring maipatupad. Sa ganoong kaso, hindi mo na kailangan ng isang hatol upang maisagawa. Siyempre, ang tanong ay nananatiling; ano pa ang makukuha pagkatapos ng isang pagkalugi?

Ano ang mangyayari kung ang isang may utang ay hindi nakikipagtulungan sa mga paglilitis sa pagkalugi?

Ang may utang ay obligadong makipagtulungan at ibigay sa likidator ang lahat ng kinakailangang impormasyon. Ito ang tinaguriang 'obligasyong ipagbigay-alam'. Kung nahahadlangan ang likido, maaari siyang gumawa ng mga hakbang sa pagpapatupad tulad ng isang pagtatanong sa pagkalugi o isang hostage-take sa isang Detention Center. Kung ang may utang ay nagsagawa ng ilang mga kilos bago ang pagdeklara ng pagkalugi, bilang isang resulta kung saan ang mga nagpapautang ay may mas kaunting pagkakataon na muling makuha ang mga utang, maaaring i-undo ng likidator ang mga kilos na ito ('bankruptcypauliana'). Ito ay dapat na isang ligal na kilos kung saan ang may utang (ang huli na nalugi) na ginanap nang walang anumang obligasyon, bago ang pagdeklara ng pagkalugi, at sa pamamagitan ng pagsasagawa ng batas na ito ang may utang ay alam o dapat malaman na magreresulta ito sa kawalan para sa mga nagpapautang.

Sa kaso ng ligal na nilalang, kung natagpuan ng liquidator ang katibayan na ang mga direktor ay nag-abuso sa bangkrap na ligal na nilalang, maaari silang mapangalanang pribado. Bukod dito, maaari mo itong basahin sa aming naunang nakasulat na blog: Pananagutan ng mga direktor sa The Netherlands.

Makipag-ugnay sa

Gusto mo bang malaman kung ano Law & More magagawa para sa iyo?
Mangyaring makipag-ugnay sa amin sa pamamagitan ng telepono sa +31 40 369 06 80 o magpadala sa amin ng isang e-mail:

Tom Meevis, abugado sa Law & More - tom.meevis@lawandmore.nl
Ruby van Kersbergen, abugado sa Law & More - ruby.van.kersbergen@lawandmore.nl

Law & More