Pagkatapos ng pag-aresto sa iyo: pag-iingat

Pagkatapos ng pag-aresto sa iyo: pag-iingat

Naaresto ka ba sa hinala ng isang kriminal na pagkakasala? Pagkatapos ay lilipat ka ng pulisya sa istasyon ng pulisya upang siyasatin ang mga pangyayari kung saan nagawa ang pagkakasala at kung ano ang iyong tungkulin bilang pinaghihinalaan. Maaaring makulong ka ng pulisya ng hanggang siyam na oras upang makamit ang layuning ito. Ang bilang sa pagitan ng hatinggabi at alas nuwebe ng umaga ay hindi mabibilang. Sa oras na ito, ikaw ay nasa unang yugto ng detensyon bago ang paglilitis.

Pagkatapos ng pag-aresto sa iyo: pag-iingat

Ang pangangalaga ay ang ikalawang yugto ng detensyon ng pre-trial

Posibleng hindi sapat ang siyam na oras, at ang pulisya ay nangangailangan ng mas maraming oras para sa pagsisiyasat. Nagpapasya ba ang piskal ng publiko na ikaw (bilang isang pinaghihinalaan) ay dapat manatili nang mas matagal sa istasyon ng pulisya para sa karagdagang pagsisiyasat? Pagkatapos ang pampublikong tagausig ay mag-order ng seguro. Gayunpaman, ang isang order para sa seguro ay hindi maaaring maibigay lamang ng pampublikong tagausig. Ito ay sapagkat ang isang bilang ng mga kundisyon ay dapat matugunan. Halimbawa, dapat mayroong mga sumusunod na sitwasyon:

  • natatakot ang pulisya na may panganib na makatakas;
  • nais ng pulisya na harapin ang mga testigo o pigilan ka mula sa mga nakakaimpluwensyang mga saksi;
  • nais ng pulisya na pigilan ka na makialam sa imbestigasyon.

Bilang karagdagan, ang isang warrant ay maaaring mailabas lamang kung ikaw ay pinaghihinalaang ng isang kriminal na pagkakasala kung saan pinahihintulutan ang pre-trial detensyon. Bilang isang pangkalahatang tuntunin, posible ang pagpigil sa pre-trial sa kaso ng mga pagkakasalang kriminal na mapaparusahan sa pamamagitan ng pagkabilanggo ng apat na taon o higit pa. Ang isang halimbawa ng isang kriminal na pagkakasala kung saan pinahintulutan ang pre-trial detenment ay pagnanakaw, pandaraya o pagkakasala sa droga.

Kung ang isang utos para sa seguro ay inisyu ng pampublikong tagausig, maaaring pigilan ka ng pulisya sa pagkakasunud-sunod na ito, na kinabibilangan ng kriminal na pagkakasala na pinaghihinalaan mo, sa kabuuan ng tatlong araw, kabilang ang mga oras ng gabi, sa istasyon ng pulisya. Bilang karagdagan, ang tatlong araw na panahon na ito ay maaaring pahabain nang isang beses sa pamamagitan ng isang karagdagang tatlong araw sa isang emerhensya. Sa konteksto ng extension na ito, ang interes sa pagsisiyasat ay dapat timbangin laban sa iyong personal na interes bilang isang pinaghihinalaan. Kasama sa interes sa pagsisiyasat, halimbawa, ang takot sa isang peligro sa paglipad, karagdagang pagtatanong o pagpigil sa iyo na maiwasan ang pagsisiyasat. Maaaring kasama ang pansariling interes, halimbawa, pag-aalaga ng kapareha o anak, pag-iingat sa trabaho o mga pangyayari tulad ng libing o kasal. Sa kabuuan, samakatuwid, ang seguro ay maaaring tumagal ng maximum na 6 na araw.

Hindi ka maaaring pagtutol o apela laban sa pag-iingat o isang pagpapalawak nito. Gayunpaman, bilang isang pinaghihinalaang dapat kang dalhin sa harap ng isang hukom at maaari mong isumite ang iyong reklamo sa nagpapatunay na mahistrado tungkol sa anumang mga iregularidad sa pag-aresto o pag-iingat. Ito ay matalino na kumunsulta sa isang kriminal na abugado bago ito gawin. Pagkatapos ng lahat, kung ikaw ay nasa kustodiya, may karapatan kang tumulong mula sa isang abogado. Pinahahalagahan mo ba iyon? Pagkatapos ay maaari mong ipahiwatig na nais mong gamitin ang iyong sariling abogado. Lumapit ang pulisya sa kanya. Kung hindi, makakatanggap ka ng tulong mula sa abugado ng pick picket. Maaaring suriin ng iyong abogado kung mayroong anumang mga iregularidad sa panahon ng pag-aresto o sa ilalim ng seguro at kung pinahintulutan ang pansamantalang pagpigil sa iyong sitwasyon.

Bilang karagdagan, maaaring ituro ng isang abugado ang iyong mga karapatan at obligasyon habang nakakulong bago ang paglilitis. Pagkatapos ng lahat, maririnig ka sa pareho at una sa ikalawang yugto ng detensyon bago ang paglilitis. Karaniwan para sa pulisya na magsimula sa isang bilang ng mga katanungan tungkol sa iyong personal na sitwasyon. Sa kontekstong ito, maaaring hilingin sa iyo ng pulisya na ibigay ang iyong numero ng telepono at ang iyong social media. Mangyaring tandaan: ang anumang mga sagot na ibibigay mo sa mga katanungang "panlipunan" mula sa pulisya ay maaaring magamit laban sa iyo sa pagsisiyasat. Tatanungin ka ng pulisya tungkol sa mga kriminal na pagkakasala na sa tingin nila ay maaaring kasangkot ka. Mahalagang malaman mo na ikaw, bilang isang pinaghihinalaan, ay may karapatang manahimik at maaari mo rin itong magamit. Maaaring maging makatuwiran na gumamit ng karapatang manahimik, sapagkat hindi mo pa alam kung ano ang katibayan ng pulisya laban sa iyo sa panahon ng patakaran sa seguro. Bagaman bago ang mga katanungang "negosyo" na ito, kinakailangang ipagbigay-alam sa iyo ng pulisya na hindi ka kinakailangang sagutin ang mga katanungan, hindi ito palaging nangyayari. Bilang karagdagan, maaaring ipagbigay-alam sa iyo ng abugado tungkol sa mga posibleng kahihinatnan ng paggamit ng karapatang manahimik. Pagkatapos ng lahat, ang paggamit ng karapatan na manatiling tahimik ay hindi walang mga panganib. Maaari ka ring makahanap ng karagdagang impormasyon tungkol dito sa aming blog: Ang karapatang mananahimik sa mga usapin sa kriminal.

Kung ang termino ng (pinalawak) na pag-iingat ay nag-expire, magagamit ang mga sumusunod na pagpipilian. Una sa lahat, maaaring naramdaman ng pampublikong tagausig na hindi mo na kailangan na makulong dahil sa pagsisiyasat. Sa kasong iyon, inuutusan ka ng pampublikong tagausig na palayain ka. Maaari ring mangyari ang iniisip ng pampublikong tagausig na ang pagsisiyasat ay sumulong na ngayon nang sapat upang makagawa ng isang pangwakas na desisyon sa karagdagang kurso ng mga kaganapan. Kung nagpapasya ang pampublikong tagausig na mahuli ka nang mas matagal, dadalhin ka sa harap ng hukom. Pagkatapos hiningi ng hukom ang iyong pagpigil. Matutukoy din ng hukom kung ikaw ay bilang isang suspect ay dapat na dalhin sa pag-iingat. Kung gayon, ikaw ay nasa susunod na yugto ng pre-trial detensyon.

At Law & More, nauunawaan namin na ang parehong pag-aresto at pag-iingat ay isang pangunahing kaganapan at maaaring magkaroon ng malalayong mga kahihinatnan para sa iyo. Mahalagang mahalagang malaman ka tungkol sa mga pangyayari tungkol sa mga hakbang na ito sa proseso ng kriminal at mga karapatan na mayroon ka sa panahon ng pag-iingat mo. Law & More Ang mga abogado ay dalubhasa sa larangan ng kriminal na batas at masaya na tulungan ka sa panahon ng pagpapanggap na priso. Kung mayroon kang ibang mga katanungan tungkol sa pag-iingat, mangyaring makipag-ugnay sa mga abogado ng Law & More.

Law & More