Pagkilala at awtoridad ng magulang: ipinaliwanag ang mga pagkakaiba

Pagkilala at awtoridad ng magulang: ipinaliwanag ang mga pagkakaiba

Ang pagkilala at awtoridad ng magulang ay dalawang termino na kadalasang pinaghalo. Samakatuwid, ipinapaliwanag namin kung ano ang ibig sabihin ng mga ito at kung saan sila nagkakaiba.

Pagkilala

Ang ina kung kanino ipinanganak ang bata ay awtomatikong legal na magulang ng bata. Ang parehong naaangkop sa kapareha na kasal o rehistradong kasosyo sa ina sa araw ng kapanganakan ng bata. Ang legal na pagiging magulang na ito ay nariyan “sa pamamagitan ng pagpapatakbo ng batas .” Sa madaling salita, wala kang kailangang gawin tungkol dito.

Ang isa pang paraan para maging legal na magulang ay ang pagkilala. Ang ibig sabihin ng pagkilala ay ipagpalagay mo ang legal na pagiging magulang ng isang bata kung ikaw ay hindi kasal o sa isang rehistradong pakikipagsosyo sa ina. gawin mo hindi kailangang maging biyolohikal na magulang para magawa ito. Makikilala lamang ang isang bata kung ang bata ay buhay. Ang isang bata ay maaari lamang magkaroon ng dalawang legal na magulang. Maaari mo lamang kilalanin ang isang bata na wala pang dalawang legal na magulang.

Kailan mo makikilala ang iyong anak?

  • Pagkilala sa isang bata sa panahon ng pagbubuntis

Ito ay tinatawag na pagkilala sa hindi pa isinisilang na fetus at mas mainam na gawin bago ang ika-24 na linggo upang ang pagkilala ay nakaayos na kung sakaling napaaga ang kapanganakan. Maaari mong kilalanin ang bata sa alinmang munisipalidad sa Netherlands. Kung ang (buntis) na ina ay hindi sumama sa iyo, dapat siyang magbigay ng nakasulat na pahintulot para sa pagkilala.

  • Pagkilala sa bata sa panahon ng deklarasyon ng kapanganakan

Maaari mong kilalanin ang iyong anak kung irehistro mo ang kapanganakan. Iulat mo ang kapanganakan sa munisipyo kung saan ipinanganak ang bata. Kung ang ina ay hindi sumama sa iyo, dapat siyang magbigay ng nakasulat na pahintulot para sa pagkilala. Ito rin ang pinakakaraniwang anyo ng pagkilala.

  • Pagkilala sa bata sa ibang araw

Maaari mo ring kilalanin ang isang bata kung ito ay mas matanda na o kahit na nasa hustong gulang na. Magagawa ito sa alinmang munisipalidad sa Netherlands. Mula sa edad na 12, kailangan mo ng nakasulat na pahintulot mula sa bata at ina. Pagkatapos ng 16, pahintulot lamang ng bata ang kailangan.

Sa lahat ng mga kaso sa itaas, ang registrar ay gumagawa ng isang deed of recognition. Ito ay walang bayad. Kung gusto mo ng kopya ng deed of acknowledgement, may bayad ito. Maaaring ipaalam sa iyo ng munisipyo ang tungkol dito.

Awtoridad ng magulang

Nakasaad sa batas na ang sinumang menor de edad ay nasa ilalim ng awtoridad ng magulang. Kasama sa awtoridad ng magulang ang tungkulin at karapatan ng magulang na palakihin at alagaan ang kanilang menor de edad na anak. Ito ay may kinalaman sa pisikal na kagalingan, kaligtasan, at pag-unlad ng menor de edad na bata.

Ikaw ba ay kasal o nasa isang rehistradong pakikipagsosyo? Kung gayon, awtomatiko ka ring magkakaroon ng awtoridad ng magulang sa iyong anak sa panahon ng pagkilala.

Kung ang pagkilala ay nangyari sa labas ng kasal o nakarehistrong partnership, wala ka pang awtoridad ng magulang at hindi pa legal na kinatawan ng iyong anak. Sa kasong ito, ang ina lamang ang magkakaroon ng awtomatikong kontrol ng magulang. Gusto mo pa ba ng joint custody? Pagkatapos ay kailangan mong mag-apply sa korte para sa joint custody. Bilang isang magulang, isang kondisyon para dito ay nakilala mo na ang bata. Kapag mayroon kang awtoridad ng magulang makakagawa ka ng mga desisyon tungkol sa pagpapalaki at pangangalaga sa iyong anak. Ito ay dahil ang isang legal na magulang na may kontrol ng magulang,:

  • maaaring gumawa ng mahahalagang desisyon tungkol sa "katauhan ng menor de edad"

Maaaring kabilang dito ang mga medikal na pagpipilian para sa bata o ang desisyon ng bata kung saan nakatira ang bata.

  • may kustodiya sa mga ari-arian ng bata

Nangangahulugan ito, bukod sa iba pang mga bagay, na dapat pangasiwaan ng magulang na may kustodiya ang mga ari-arian ng menor de edad bilang isang mabuting tagapangasiwa at ang magulang na ito ay mananagot para sa mga pinsalang dulot ng masamang administrasyong iyon.

  • Ay ang legal na kinatawan ng bata

Kabilang dito na ang magulang na may kustodiya ay maaaring magparehistro ng bata sa isang paaralan o (sports) association, mag-aplay para sa isang pasaporte, at kumilos sa ngalan ng bata sa mga legal na paglilitis.

Bagong bill

Noong Martes, 22 Marso 2022, sumang-ayon ang Senado sa panukalang batas na nagpapahintulot sa mga hindi kasal na magkasosyo na magkaroon din ng legal na pinagsamang kustodiya sa pagkilala sa kanilang anak. Ang mga nagpasimula ng panukalang batas na ito ay naniniwala na ang kasalukuyang batas ay hindi na angkop na sumasalamin sa mga pangangailangan ng nagbabagong lipunan, kung saan ang iba't ibang anyo ng paninirahan ay lalong naging karaniwan. Ang mga walang asawa at hindi rehistradong kasosyo ay awtomatikong mamamahala sa magkasanib na pag-iingat kapag nakilala ang bata kapag ang batas na ito ay nagkabisa. Sa ilalim ng bagong batas, ang pag-aayos ng kontrol ng magulang sa pamamagitan ng mga korte ay hindi na kakailanganin kung hindi ka kasal o nasa rehistradong partnership. Awtomatikong nalalapat ang awtoridad ng magulang kapag nakilala mo, bilang kapareha ng ina, ang bata sa munisipyo.

Mayroon ka bang anumang mga katanungan bilang resulta ng artikulong ito? Kung gayon, mangyaring makipag-ugnayan sa aming mga abugado sa batas ng pamilya walang obligasyon.

Law & More