Isang kaso sa Netherlands

Isang kasong kriminal sa Netherlands

Sa mga paglilitis sa kriminal, isang demanda ang inihain laban sa akusado ng Public Prosecutor's Office (OM). Ang OM ay kinakatawan ng isang pampublikong tagausig. Ang mga paglilitis sa kriminal ay karaniwang nagsisimula sa pulisya, pagkatapos ay nagpasya ang tagausig kung uusigin ang suspek. Kung ang tagausig ng publiko ay magpapatuloy sa pag-uusig sa suspek, ang kaso ay mapupunta sa korte.

Ang mga pagkakasala

Ang mga pagkakasala ay matatagpuan sa Penal Code, sa Weapons Act, sa Opium Act, o sa Road Traffic Act, bukod sa iba pa. Sa ilalim ng prinsipyo ng legalidad, walang sinuman ang maaaring mahatulan ng isang gawa o pagkukulang na walang naunang probisyon ng penal ayon sa batas.

Maaaring gumawa ng pagkakaiba sa pagitan ng mga misdemeanors at felonies. Ang isang felony ay isang mas matinding pagkakasala kaysa sa isang misdemeanor. Maaaring kabilang sa isang misdemeanor ang pag-atake o pagpatay. Ang ilang halimbawa ng pagkakasala ay ang paglalasing sa publiko o paninira.

Ang imbestigasyon

Ang isang kasong kriminal ay madalas na nagsisimula sa pulisya. Ito ay maaaring bilang tugon sa isang ulat o bakas ng isang kriminal na pagkakasala. Nagsimula ang imbestigasyon sa ilalim ng direksyon ng public prosecutor, nakikipagtulungan sa pulisya. Hinahanap ang suspek, at nakolekta ang ebidensya. Ang mga natuklasan ng imbestigasyon ay dumating sa isang opisyal na ulat na ipinadala sa pampublikong tagausig. Batay sa opisyal na ulat, tinatasa ng public prosecutor ang kaso. Sinusuri din ng piskal kung ang suspek ay kakasuhan. Ito ay kilala bilang ang prinsipyo ng kapakinabangan; ang public prosecutor ang magpapasya kung uusigin ang isang pagkakasala.

Subpoena

Kung ang tagausig ay magpapatuloy sa pag-uusig, ang akusado ay tatanggap ng isang patawag. Inilalarawan ng patawag ang pagkakasala kung saan iniuusig ang akusado at nagsasaad kung saan at kailan dapat humarap sa korte ang akusado.

Paggamot ng korte

Bilang isang nasasakdal, hindi ka obligadong dumalo sa pagdinig. Kung magpasya kang dumalo, tatanungin ka ng hukom sa panahon ng pagdinig. Gayunpaman, hindi mo obligado na sagutin ang kanyang mga tanong. Ito ay dahil sa nemo tenetur na prinsipyo: hindi ka obligado na aktibong makipagtulungan sa iyong sariling paniniwala. Kapag natapos na ng hukom ang pagtatanong sa akusado, ibibigay niya ang sahig sa tagausig.

Ang public prosecutor ay nagbibigay ng sakdal. Sa loob nito, itinakda niya ang mga katotohanan at ebidensya para sa pagkakasala. Pagkatapos ay tinapos niya ang kanyang sakdal sa kanyang kahilingan para sa pagkakasala.

Pagkatapos magsalita ng public prosecutor, ang abogado ng akusado ay gagawa ng kanyang plea. Sa pakiusap, ang abogado ay tumugon sa akusasyon ng tagausig at kumakatawan sa mga interes ng kliyente. Sa wakas, ang akusado ay binibigyan ng sahig.

Ang desisyon ng hukom

Mayroong ilang mga desisyon na maaaring gawin ng hukom. Para sa isang paghahanap ng patunay, ang pinakamababang halaga ng ebidensya ay dapat na magagamit upang mahatulan ang akusado. Kung ang pinakamababang ebidensya ay natugunan ay nangangailangan ng pagtatasa ng partikular na kaso at nasa kamay ng hukom.

Una, ang akusado ay maaaring maabsuwelto ng hukom. Sa kasong ito, ayon sa hukom, ang pagkakasala ay hindi napatunayan, o ang hukom ay naghuhusga na ang pagkakasala ay hindi mapaparusahan. Gayunpaman, maaaring hindi rin kumbinsido ang hukom na ginawa ng akusado ang kriminal na pag-uugali.

Bilang karagdagan, ang akusado ay maaaring ma-discharge mula sa pag-uusig. Ito ang kaso, halimbawa, sa mga kaso ng pagtatanggol sa sarili o kung ang suspek ay may sakit sa pag-iisip. Sa mga kasong ito, natuklasan ng hukom na ang akusado ay hindi mapaparusahan o ang pagkakasala kung saan ang akusado ay iniuusig ay hindi mapaparusahan. Maaaring dito na magtatapos ang mga paglilitis sa krimen. Gayunpaman, ang hukom ay maaari ring magpataw ng isang panukala sa pagpapaalis sa pag-uusig. Maaaring kabilang dito ang TBS para sa isang suspek na may sakit sa pag-iisip.

Higit pa rito, ang akusado ay maaari ding maparusahan. Tatlong pangunahing parusa ang maaaring makilala: pagkakulong, huwarang serbisyo, at serbisyo sa komunidad. Ang hukuman ay maaari ding magpataw ng panukala tulad ng pagbabayad ng mga pinsala o TBS.

Ang isang parusa ay maaaring magsilbi ng ilang layunin. Halimbawa, maaari itong magsilbing retribution. Kung tutuusin, kapag ang isang tao ay nakagawa ng isang kriminal na gawain, hindi niya ito malalampasan. Bilang karagdagan, ang biktima, kundi pati na rin ang lipunan, ay nararapat sa kasiyahan. Ang layunin ng parusa ay upang maiwasan ang nagkasala na maulit ang kanyang sarili. Higit pa rito, ang isang parusa ay dapat magkaroon ng epektong nagpapaudlot. Dapat malaman ng mga kriminal na ang isang kriminal na gawa ay hindi mawawalan ng parusa. Sa wakas, ang pagpaparusa sa nagkasala ay nagpoprotekta sa lipunan.

Nahaharap ka ba sa mga paglilitis sa krimen? Kung gayon, huwag mag-atubiling makipag-ugnayan sa mga abogado sa Law & More. Ang aming mga abogado ay may malawak na karanasan at ikalulugod na magbigay sa iyo ng payo at tulungan ka sa mga legal na paglilitis.

 

Law & More