Statutory indexation ng alimony 2023 Image

Statutory indexation ng alimony 2023

Taun-taon, pinapataas ng gobyerno ang mga halaga ng alimony sa isang tiyak na porsyento. Ito ay tinatawag na indexation ng alimony. Ang pagtaas ay depende sa karaniwang pagtaas ng sahod sa Netherlands. Ang indexation ng sustento ng anak at kapareha ay nilalayong itama para sa pagtaas ng sahod at gastos ng pamumuhay. Ang Ministro ng Hustisya ang nagtatakda ng porsyento. Tinutukoy ng ministro ang porsyento ng statutory indexation, alimony indexation ayon sa mga pamantayan ng Trema para sa darating na taon.

Ang indexation rate para sa 2023 ay itinakda sa 3.4%. Nangangahulugan ito na mula Enero 1, 2023, ang halaga ng alimony na naaangkop ay tataas ng 3.4%. Dapat ipatupad mismo ng nagbabayad ng maintenance ang pagtaas na ito.

Ang bawat nagbabayad ng alimony ay legal na obligado na ilapat ang pagtaas na ito. Kahit na hindi tumaas ang iyong sahod o tumaas ang iyong mga gastos, obligado kang gamitin ang alimony indexation. Kung hindi mo babayaran ang dagdag, maaaring ma-claim ng iyong dating kasosyo ang halaga. Nalalapat ang obligasyon sa pag-index ng sustento sa sustento ng anak at kasosyo. Kahit na hindi ka sumang-ayon dito sa parenting plan at/o divorce covenant at/o ang utos ng hukuman ay hindi binanggit ang indexation, ang indexation ay nalalapat ayon sa pagpapatakbo ng batas. Tanging sa mga kaso kung saan ang legal na pag-index ng suporta sa anak at asawa ay tahasang hindi kasama sa pamamagitan ng kasunduan o utos ng hukuman ay hindi ito kailangang bayaran.

Alimony indexation 2023 self-calculate

Kinakalkula mo ang indexation ng sustento ng kasosyo at anak gaya ng sumusunod: kasalukuyang halaga ng alimony/100 x ang porsyento ng indexation 2023 + kasalukuyang halaga ng sustento. Halimbawa: ipagpalagay na ang halaga ng alimony ng kasalukuyang kasosyo ay €300, at ang bagong halaga ng alimony pagkatapos ng pag-index ay (300/100) x 3.4 + 300 = €310.20.

Sa mga nakaraang taon walang inilapat na indexation?

Ikaw ba ang nagbabayad ng sustento? Kung gayon, mas mabuti kung palagi mong bantayan nang mabuti ang pag-index ng alimony sa iyong sarili. Hindi ka makakatanggap ng abiso tungkol dito at ang halaga ay hindi awtomatikong iasaayos. Kung hindi mo ito i-index taun-taon, maaaring bawiin ng iyong dating kasosyo ang indexation nang hanggang limang taon. Ang mga halagang kasangkot ay maaaring malaki. Pinapayuhan ka naming kalkulahin ang bagong halaga ng alimony at tiyaking babayaran mo ang bagong halaga ng alimony sa iyong dating kasosyo o mga anak bago ang Enero 1, 2023.

Mayroon ka bang mga tanong tungkol sa legal na pag-index ng alimony o pagkolekta ng mga atraso ng alimony? O gusto mo bang matukoy o mabago ang halaga ng alimony? Mangyaring makipag-ugnayan sa aming mga abugado sa batas ng pamilya.

Settings para sa pagsasa-pribado
Gumagamit kami ng cookies upang mapagbuti ang iyong karanasan habang ginagamit ang aming website. Kung gumagamit ka ng aming Mga Serbisyo sa pamamagitan ng isang browser maaari mong paghigpitan, harangan o alisin ang mga cookies sa pamamagitan ng mga setting ng iyong web browser. Gumagamit din kami ng nilalaman at mga script mula sa mga third party na maaaring gumamit ng mga teknolohiya sa pagsubaybay. Maaari mong piliing ibigay ang iyong pahintulot sa ibaba upang payagan ang mga naturang third party na pag-embre. Para sa kumpletong impormasyon tungkol sa cookies na ginagamit namin, kinokolekta namin ang data at kung paano namin ito pinoproseso, mangyaring suriin ang aming Pribadong Patakaran
Law & More B.V.