Kabayaran sa Mga Pamamaraang Kriminal

Nakaranas ka na ba ng mga pinsala bilang resulta ng isang krimen? Alam mo ba na maaari kang mag-claim ng kabayaran hindi lamang sa mga sibil na paglilitis kundi maging sa loob ng mga paglilitis sa krimen? Mahalagang malaman ang iyong mga karapatan at kung paano mabayaran ang mga pinsala. Sa Netherlands, pinapayagan ng Code of Criminal Procedure (Sv) ang mga biktima ng krimen na mag-claim ng kabayaran sa pamamagitan ng mga kriminal na hukuman. Ang Artikulo 51f ng Code of Criminal Procedure ay nagsasaad na ang mga taong nakaranas ng direktang pinsala dahil sa isang kriminal na pagkakasala ay maaaring maghain ng isang paghahabol para sa kabayaran bilang ang napinsalang partido sa mga paglilitis sa kriminal laban sa mga akusado.

Paano Mo Maaangkin ang Mga Pinsala?

 1. Pinagsanib: mga pinsala sa loob ng kasong kriminal

Kung nagpasya ang tagausig na usigin ang akusado para sa pagkakasala na iyong biktima, maaari kang 'sumali' sa mga paglilitis sa kriminal bilang isang napinsalang partido. Nangangahulugan ito na naghahabol ka ng kabayaran mula sa akusado sa loob ng kasong kriminal. Ang iyong abogado ay bubalangkas ng paghahabol na ito sa konsultasyon, gamit ang iyong impormasyon at mga dokumento. Ang pamamaraang ito ay nilikha para sa mga biktima ng isang kriminal na pagkakasala upang hindi na kailangang magsimula ng hiwalay na mga paglilitis upang mabawi ang mga pinsala. Maaari kang dumalo sa paglilitis sa kriminal at ipaliwanag ang iyong paghahabol, ngunit hindi ito sapilitan. Sa mga seryosong krimen, ang mga biktima at kamag-anak ay may karapatan ding magsalita upang ibahagi ang kanilang mga karanasan at kahihinatnan. Kung hinatulan ng hukom ang akusado, tatasa rin siya ng iyong paghahabol.

Mga kondisyon para sa kabayaran sa loob ng mga paglilitis sa kriminal

Ang paghahain ng claim sa kabayaran sa loob ng mga paglilitis sa kriminal ay may mga partikular na kundisyon. Sa ibaba, ipinapaliwanag namin ang mga kundisyong ito upang mas maunawaan mo kung ano ang kinakailangan upang matagumpay na ma-claim ang kabayaran bilang isang napinsalang partido.

Kakayahang tanggapin

Upang matanggap, ang mga sumusunod na kondisyon ay dapat matugunan:

 • Parusa o panukala: ang akusado ay dapat mapatunayang nagkasala at isang parusa o panukalang ipinataw;
 • Direktang pinsala: ang pinsala ay dapat na direktang sanhi ng napatunayang pagkakasala;
 • Walang hindi katumbas na pasanin: ang paghahabol ay hindi dapat magpataw ng hindi katumbas na pasanin sa mga paglilitis sa krimen.

Mga salik na nauugnay sa kontekstong ito:

 • Laki ng claim
 • Ang pagiging kumplikado
 • Ang kaalaman ng hukom sa batas sibil
 • Depensa ng sapat na pagkakataon upang i-rebut ang claim

Mga kinakailangan sa nilalaman

 • I-clear ang sanhi ng link: dapat mayroong malinaw na sanhi ng pagkakaugnay sa pagitan ng pagkakasala at pinsalang dinanas. Ang pinsala ay dapat na direkta at malinaw na resulta ng pagkakasala;
 • Malakas na katibayan: dapat mayroong matibay na ebidensya ng pagkakasala ng nagkasala, na nagpapataas ng posibilidad na ipagkaloob ng korte ng kriminal ang paghahabol. Dapat ding mayroong katibayan na ang nasasakdal ay may pananagutan sa pinsala;
 • Pasanin ng patunay: ang napinsalang partido ay dapat magbigay ng sapat na ebidensya upang patunayan ang pinsala at koneksyon sa pagkakasala. Ang wastong pagpapatibay ng claim ay mahalaga.

Mga kalamangan ng sumali sa mga paglilitis sa kriminal

 • Simpleng Pamamaraan: Ito ay medyo simple at mas mabilis kaysa sa sibil na paglilitis;
 • Walang sariling koleksyon: Kung ang paghahabol ay iginawad, hindi mo kailangang kolektahin ang pera mismo;
 • Kahusayan at bilis: ito ay mas mabilis kaysa sa hiwalay na sibil na paglilitis dahil ang kabayaran ay direktang hinarap sa kasong kriminal;
 • Savings Gastos: Ang pagsali bilang isang napinsalang partido ay kadalasang mas mura kaysa sa pagsisimula ng isang hiwalay na sibil na demanda;
 • Mas malakas na posisyon ng ebidensya: sa mga paglilitis sa kriminal, ang ebidensya ay natipon laban sa nasasakdal at iniharap ng Public Prosecutor's Office (OM). Ang ebidensyang ito ay maaari ding magsilbi upang suportahan ang iyong paghahabol sa kabayaran.

Mga disadvantages ng joinder sa criminal proceedings

 • Simpleng pinsala: Tanging madaling matiyak na pinsala ang maaaring mabawi;
 • Kawalang-katiyakan: Kawalang-katiyakan tungkol sa kahihinatnan kung ang akusado ay napawalang-sala

Panukalang kabayaran at pamamaraan ng Paunang pagbabayad

Kapag iginawad ang kompensasyon, ang korte ng kriminal ay madalas na nagpapataw ng utos ng kompensasyon. Nangangahulugan ito na ang nagkasala ay kailangang magbayad ng kabayaran sa Estado, na pagkatapos ay ipapasa ito sa biktima. Kinokolekta ng Central Judicial Collection Agency (CJIB) ang mga halagang ito mula sa nagkasala sa ngalan ng public prosecutor. Ang isang karaniwang problema, gayunpaman, ay ang nagkasala ay maaaring walang kabayaran, na iniiwan ang biktima na walang kabayaran.

Upang bahagyang malutas ang problemang ito, binabayaran ng CJIB ang natitirang halaga sa biktima pagkalipas ng walong buwan para sa mga marahas at sekswal na pagkakasala, hindi alintana kung nagbayad ang nagkasala. Ang scheme na ito, na kilala bilang ang "advance payment scheme", ay inilagay mula noong 2011 at nalalapat lamang sa mga natural na tao.

Para sa iba pang mga krimen, tulad ng mga krimen sa ari-arian, ang sistema ng paunang pagbabayad ay inilapat mula noong 2016 na may maximum na €5,000. Ang sistemang ito ay tumutulong sa mga biktima na matanggap ang kanilang kabayaran nang mas mabilis at binabawasan ang kanilang emosyonal na pasanin at gastos.

Bagama't hindi lahat ng mga biktima ay lubos na nakikinabang, ang iskema na ito ay nag-aalok ng mga makabuluhang pakinabang sa kaso ng sibil.

Mga uri ng pinsala

Sa batas na kriminal, parehong materyal at hindi materyal na mga pinsala ay maaaring mabawi, sa kondisyon na mayroong direktang sanhi ng pagkakasala at ang mga pinsala ay makatwiran at kinakailangan.

 1. Pinsala ng Materyal: Sinasaklaw nito ang lahat ng direktang gastos sa pananalapi na natamo bilang resulta ng krimen. Kabilang sa mga halimbawa ang mga gastusing medikal, pagkawala ng kita, mga gastos sa pagkumpuni para sa nasirang ari-arian, at iba pang mga gastos na direktang nauugnay sa krimen.
 2. Hindi Nakikitang Pinsala: Kabilang dito ang mga hindi pinansiyal na pinsala tulad ng sakit, kalungkutan, at sikolohikal na pagdurusa. Ang kabayaran para sa hindi nasasalat na mga pinsala ay kadalasang nagsasangkot ng kabayaran para sa "sakit at pagdurusa".

Sa loob Law & More, tinutulungan ka naming masuri kung ang iyong mga item ng pinsala ay angkop para sa isang paghahabol sa kabayaran sa batas ng kriminal. Hindi lahat ng item ng pinsala ay awtomatikong kwalipikado sa loob ng isang kasong kriminal.

Mga posibleng hatol sa mga paglilitis sa kriminal

Kapag nag-file ka ng claim para sa mga pinsala sa isang kriminal na paglilitis, ang hukom ay maaaring gumawa ng ilang desisyon:

 1. Award: iginagawad ng hukuman ang lahat o bahagi ng mga pinsala at madalas na agad na nagpapataw ng utos ng pinsala.
 2. Hindi tinatanggap: idineklara ng korte na hindi tinatanggap ang paghahabol para sa mga pinsala sa kabuuan o bahagi.
 3. Pagtanggi: tinatanggihan ng korte ang lahat o bahagi ng paghahabol para sa mga pinsala.

 

 1. Sibil na paglilitis

Kung hindi ganap na iginawad ng korte ng kriminal ang iyong paghahabol o kung pinili mong mag-claim ng mga pinsala sa pamamagitan ng ibang ruta, maaari kang magsampa ng kasong sibil. Ito ay isang hiwalay na kaso kung saan idinemanda mo ang nasasakdal para sa mga pinsalang natamo. Ang mga paglilitis sa sibil ay kadalasang may katuturan para sa mga kumplikadong pinsala, kung mayroong maraming talakayan tungkol sa sanhi ng pinsala o kung ang prosekusyon ay nagpasiya na huwag usigin. Sa ganitong mga kaso, hindi laging posible na makakuha ng kabayaran para sa (buong) pinsala sa loob ng mga paglilitis sa kriminal.

Mga kalamangan ng pamamaraang sibil

 • Maaari kang mag-claim ng buong pinsala;
 • Higit pang saklaw upang patunayan ang mga pinsala, hal. sa pamamagitan ng ebidensya ng eksperto.

Mga disadvantages ng civil proceedings

 • Ang mga gastos ay kadalasang mas mataas;
 • Kailangan mong kolektahin ang kabayaran mula sa kabilang partido mismo.

 

 1. Pondo ng pinsala para sa mga marahas na krimen

Ang mga biktima ng mga biktima ng malubhang marahas at moral na krimen ay maaaring mag-aplay para sa kabayaran mula sa Damage Fund para sa mga Biktima ng Marahas na Krimen. Ang pondong ito ay nagbabayad ng lump-sum na benepisyo batay sa uri ng pinsala, hindi ang aktwal na pinsala. Karaniwang nagpapasya ang pondo sa loob ng anim na buwan at binabayaran kaagad ang benepisyo. Ang isang aplikasyon ay maaaring gawin sa Injury Fund pati na rin ang isang paghahabol sa isang kriminal o sibil na kaso. Mahalagang banggitin kung nakatanggap ka na ng kabayaran mula sa nagkasala, dahil hindi pinapayagan ang dobleng kabayaran. Matutulungan ka rin naming maghain ng aplikasyon.  

 

Gaano Law & More ay maaaring tumulong sa iyo sa kabayaran sa mga paglilitis sa kriminal

 1. Pagtatasa ng mga claim sa pinsala: Maaari ka naming tulungan sa pagtukoy kung ang iyong mga paghahabol sa pinsala ay angkop para sa paghahain ng isang paghahabol sa kabayaran sa batas ng kriminal;
 2. Legal na payo: Nag-aalok kami ng ekspertong legal na payo sa pagiging posible ng iyong paghahabol sa loob ng mga paglilitis sa kriminal at kung mas matalinong ituloy ang mga sibil na paglilitis;
 3. Paghahanda ng claim: Tinitiyak namin na ang iyong paghahabol ay may sapat na batayan sa mga kinakailangang dokumentasyon at mga sumusuportang dokumento, na nagpapataas ng mga pagkakataon ng isang matagumpay na paghatol. Tinutulungan ka namin na matukoy ang pinsala, mangolekta ng mga sumusuportang dokumento, ihanda ang claim, at isumite ang form ng joinder.
 4. Suporta sa panahon ng mga pagdinig sa korte: Sinasamahan ka namin sa mga pagdinig sa korte at tinitiyak na kinakatawan ang iyong mga interes sa pinakamahusay na posibleng paraan.

Makipag-ugnayan sa amin

Mayroon ka bang mga tanong tungkol sa kabayaran sa mga paglilitis sa kriminal o sibil? Kung gayon, huwag mag-atubiling makipag-ugnayan sa mga abogado sa Law & More.

Law & More