Ano ang mga obligasyon ng employer sa ilalim ng Working Conditions Act?

Ano ang mga obligasyon ng employer sa ilalim ng Working Conditions Act?

Ang bawat empleyado ng isang kumpanya ay dapat na makapagtrabaho nang ligtas at malusog.

Ang Working Conditions Act (mas pinaikling bilang Arbowet) ay bahagi ng Occupational Health and Safety Act, na binubuo ng mga panuntunan at alituntunin upang itaguyod ang isang ligtas na kapaligiran sa pagtatrabaho. Ang Working Conditions Act ay naglalaman ng mga obligasyon na dapat sundin ng mga employer at empleyado. Nalalapat ang mga ito sa lahat ng lugar kung saan ginagawa ang trabaho (gayundin sa mga asosasyon at pundasyon at sa mga part-time at flex na manggagawa, on-call na manggagawa, at mga taong may 0-oras na kontrata). Ang tagapag-empleyo ng kumpanya ay may pananagutan sa pagtiyak ng pagsunod sa Occupational Health and Safety Act sa loob ng kumpanya.

Tatlong antas

Ang batas sa mga kondisyon sa pagtatrabaho ay nahahati sa tatlong antas: ang Working Conditions Act, ang Working Conditions Decree, at ang Working Conditions Regulations.

 • Ang Occupational Health and Safety Act bumubuo ng batayan at isa ring balangkas na batas. Nangangahulugan ito na hindi ito naglalaman ng mga patakaran sa mga partikular na panganib. Ang bawat organisasyon at sektor ay maaaring magpasya kung paano ipatupad ang patakarang pangkalusugan at pangkaligtasan nito at ilagay ito sa isang katalogo ng kalusugan at kaligtasan. Gayunpaman, ang Dekreto ng Mga Kundisyon sa Paggawa at Mga Regulasyon sa Mga Kondisyon sa Paggawa ay nagdedetalye ng mga tiyak na tuntunin.
 • Ang Dekreto sa Mga Kondisyon sa Paggawa ay isang elaborasyon ng Working Conditions Act. Naglalaman ito ng mga alituntuning dapat sundin ng mga tagapag-empleyo at empleyado upang kontrahin ang mga panganib sa trabaho. Mayroon din itong mga tiyak na tuntunin para sa ilang sektor at kategorya ng mga empleyado.
 • Ang Kautusang Pangkalusugan at Pangkaligtasan ay isa pang karagdagang elaborasyon ng Health and Safety Decree. Ito ay nagsasangkot ng mga detalyadong regulasyon. Halimbawa, ang mga kinakailangan na dapat matugunan ng mga kagamitan sa trabaho o kung paano dapat gampanan ng isang serbisyong pangkalusugan at kaligtasan sa trabaho ang mga tungkulin ayon sa batas nito. Ang mga regulasyong ito ay sapilitan din para sa mga employer at empleyado.

Catalog ng kalusugan at kaligtasan

Sa isang katalogong pangkalusugan at pangkaligtasan, inilalarawan ng mga organisasyon ng tagapag-empleyo at empleyado ang magkasanib na kasunduan sa kung paano sila (tutupad) sa mga target na regulasyon ng pamahalaan para sa malusog at ligtas na pagtatrabaho. Ang target na regulasyon ay isang pamantayan sa batas kung saan dapat sumunod ang mga kumpanya—halimbawa, ang pinakamataas na antas ng ingay. Inilalarawan ng catalog ang mga diskarte at paraan, mabubuting gawi, bar, at praktikal na gabay para sa ligtas at malusog na pagtatrabaho at maaaring gawin sa antas ng sangay o kumpanya. Ang mga employer at empleyado ay may pananagutan para sa nilalaman at pamamahagi ng isang katalogo ng kalusugan at kaligtasan.

Mga responsibilidad ng mga employer

Nasa ibaba ang isang listahan ng mga pangkalahatang responsibilidad at obligasyon para sa mga employer na kasama sa batas. Ang mga partikular na kasunduan sa mga responsibilidad na ito ay maaaring mag-iba mula sa isang organisasyon at industriya patungo sa isa pa.

 • Ang bawat tagapag-empleyo ay dapat magkaroon ng kasunduan sa isang serbisyo sa kalusugan at kaligtasan o doktor ng kumpanya: ang pangunahing kontrata. Ang lahat ng manggagawa ay dapat magkaroon ng access sa isang doktor ng kumpanya, at ang bawat kumpanya ay dapat makipagtulungan sa isang doktor ng kumpanya. Bilang karagdagan, ang lahat ng empleyado ay maaaring humiling ng pangalawang opinyon mula sa isang doktor ng kumpanya. Ang pangunahing kontrata sa pagitan ng employer at ng serbisyo sa kalusugan at kaligtasan sa trabaho o doktor ng kumpanya ay nagtatakda kung aling iba pang (mga) serbisyo sa kalusugan at kaligtasan sa trabaho o (mga) doktor ng kumpanya ang maaaring konsultahin upang makakuha ng pangalawang opinyon.
 • Iangkop ang disenyo ng mga lugar ng trabaho, mga paraan ng pagtatrabaho, kagamitan sa trabaho na ginamit, at nilalaman ng trabaho sa mga personal na katangian ng mga empleyado hangga't maaari. Nalalapat din ito sa mga empleyadong may mga limitasyon sa istruktura at functional dahil sa sakit, halimbawa.
 • Dapat limitahan ng tagapag-empleyo ang monotonous at pace-bound na trabaho hangga't maaari ('maaaring makatwirang kailanganin).
 • Dapat pigilan at pagaanin ng employer ang mga malalaking aksidente na kinasasangkutan ng mga mapanganib na sangkap hangga't maaari, ang employer.
 • Ang mga manggagawa ay dapat makatanggap ng impormasyon at pagtuturo. Ang impormasyon at edukasyon ay maaaring may kinalaman sa paggamit ng mga kagamitan sa trabaho o personal na kagamitan sa proteksyon, ngunit gayundin kung paano hinarap ang pagsalakay at karahasan, at sekswal na panliligalig sa isang kumpanya.
 • Dapat tiyakin ng employer ang abiso at pagpaparehistro ng mga aksidente at sakit sa trabaho.
 • Ang tagapag-empleyo ay may pananagutan sa pagpigil sa panganib sa mga ikatlong partido tungkol sa trabaho ng empleyado. Ang mga employer ay maaari ding kumuha ng insurance para sa layuning ito.
 • Dapat tiyakin ng employer ang pagbuo at pagpapatupad ng isang patakaran sa kalusugan at kaligtasan. Ang patakaran sa kalusugan at kaligtasan ay isang detalyadong plano ng aksyon na naglalarawan kung paano maaalis ng mga kumpanya ang mga salik sa panganib. Gamit ang isang patakaran sa kalusugan at kaligtasan, maaari mong patuloy na ipakita na ang ligtas at responsableng aksyon ay ginagawa sa loob ng kumpanya. Kasama sa patakarang pangkalusugan at kaligtasan ang risk inventory and evaluation (RI&E), sick leave policy, in-house emergency response service (BH)V, prevention officer, at PAGO.
 • Dapat itala ng employer ang mga panganib ng mga empleyado ng kumpanya sa isang risk inventory and evaluation (RI&E). Nakasaad din dito kung paano pinoprotektahan ang mga empleyado laban sa mga panganib na ito. Ang nasabing imbentaryo ay nagsasabi kung ang kalusugan at kaligtasan ay nanganganib ng, halimbawa, hindi matatag na scaffolding, panganib sa pagsabog, isang maingay na kapaligiran, o nagtatrabaho ng masyadong mahaba sa isang monitor. Ang RI&E ay dapat isumite sa isang occupational health and safety service o certified expert para sa pagsusuri.
 • Bahagi ng RI&E ay isang Plano ng Aksyon. Itinatakda nito kung ano ang ginagawa ng kumpanya tungkol sa mga sitwasyong ito na may mataas na peligro. Maaaring kabilang dito ang pagbibigay ng personal na kagamitan sa proteksyon, pagpapalit ng mga nakakapinsalang makinarya, at pagbibigay ng magandang impormasyon.
 • Kung saan nagtatrabaho ang mga tao, maaari ding mangyari ang pagliban dahil sa sakit. Sa loob ng balangkas ng pagpapatuloy ng negosyo, kailangang ipaliwanag ng employer kung paano hinarap ang pagliban dahil sa sakit sa isang patakaran sa sick leave. Ang pagsasagawa ng isang sick leave policy ay isang tahasang tinukoy na legal na tungkulin para sa employer at tahasang binanggit sa Working Conditions Decree (art. 2.9). Ayon sa artikulong ito, ipinapayo ng arbodienst ang pagsasagawa ng isang structured, systematic, at sapat na kondisyon sa pagtatrabaho at sick leave policy. Ang arbodienst ay dapat mag-ambag sa pagpapatupad nito, na isinasaalang-alang ang mga natatanging grupo ng mga empleyado.
 • Halimbawa, ang mga in-house emergency worker (mga opisyal ng FAFS) ay nagbibigay ng pangunang lunas sa isang aksidente o sunog. Dapat tiyakin ng employer na mayroong sapat na mga opisyal ng FAFS. Dapat din niyang tiyakin na magampanan nila ng maayos ang kanilang mga tungkulin. Walang mga espesyal na kinakailangan sa pagsasanay. Maaaring gawin mismo ng employer ang mga gawain ng in-house na emergency response. Dapat siyang magtalaga ng hindi bababa sa isang empleyado upang palitan siya sa kanyang pagkawala.
 • Obligado ang mga employer na italaga ang isa sa kanilang mga empleyado bilang prevention officer. Ang isang opisyal ng pag-iwas ay nagtatrabaho sa loob ng isang kumpanya - kadalasan bilang karagdagan sa kanilang 'regular' na trabaho - upang makatulong na maiwasan ang mga aksidente at pagliban. Ang mga tungkulin ayon sa batas ng isang opisyal sa pag-iwas ay kinabibilangan ng: (co-) pagbubuo at pagsasagawa ng RI&E, pagpapayo at pakikipagtulungan nang malapit sa mga kinatawan ng work council/staff sa patakaran sa mabuting kondisyon sa pagtatrabaho, at pagpapayo at pakikipagtulungan sa doktor ng kumpanya at iba pang kalusugan sa trabaho. at mga tagapagbigay ng serbisyo sa kaligtasan. Maaaring gumana ang employer bilang prevention officer kung ang kumpanya ay may 25 o mas kaunting empleyado.
 • Dapat pahintulutan ng employer ang empleyado na sumailalim sa periodic occupational health examination (PAGO). Hindi sinasadya, ang empleyado ay hindi obligadong lumahok dito.

Ang Netherlands Labor Inspectorate

Ang Netherlands Labor Inspectorate (NLA) ay regular na nag-iinspeksyon kung ang mga employer at empleyado ay sumusunod sa mga tuntunin sa kalusugan at kaligtasan. Ang kanilang priyoridad ay sa mga sitwasyon sa trabaho na nagdudulot ng malubhang panganib sa kalusugan. Sa kaso ng paglabag, ang NLA ay maaaring magpataw ng ilang mga hakbang, mula sa isang babala hanggang sa isang multa o kahit na pagpapahinto ng trabaho.

Kahalagahan ng patakaran sa kalusugan at kaligtasan

Ang pagkakaroon at pagpapatupad ng malinaw na inilarawan na patakaran sa kalusugan at kaligtasan ay mahalaga. Pinipigilan nito ang masamang epekto sa kalusugan at nag-aambag sa napapanatiling kakayahang magtrabaho at produktibidad ng mga empleyado. Kung ang isang empleyado ay makaranas ng pinsala dahil sa trabaho, maaari niyang panagutin ang kumpanya at mag-claim ng kabayaran. Dapat na mapatunayan ng tagapag-empleyo na ginawa nito ang lahat ng makatwirang magagawa - sa mga tuntunin sa pagpapatakbo at pang-ekonomiya - upang maiwasan ang pinsalang ito.

Gustong malaman kung paano ilapat ang Occupational Health and Safety Act sa loob ng iyong kumpanya? Ang aming mga abugado sa pagtatrabaho ay masaya na sagutin ang iyong mga katanungan. Maaari naming suriin ang mga kadahilanan ng panganib ng iyong kumpanya at payuhan ka kung paano bawasan ang mga ito. 

Settings para sa pagsasa-pribado
Gumagamit kami ng cookies upang mapagbuti ang iyong karanasan habang ginagamit ang aming website. Kung gumagamit ka ng aming Mga Serbisyo sa pamamagitan ng isang browser maaari mong paghigpitan, harangan o alisin ang mga cookies sa pamamagitan ng mga setting ng iyong web browser. Gumagamit din kami ng nilalaman at mga script mula sa mga third party na maaaring gumamit ng mga teknolohiya sa pagsubaybay. Maaari mong piliing ibigay ang iyong pahintulot sa ibaba upang payagan ang mga naturang third party na pag-embre. Para sa kumpletong impormasyon tungkol sa cookies na ginagamit namin, kinokolekta namin ang data at kung paano namin ito pinoproseso, mangyaring suriin ang aming Pribadong Patakaran
Law & More B.V.