Alimony, kailan mo ito aalisin?

Alimony, kailan mo ito aalisin?

Kung ang kasal sa huli ay hindi nagtagumpay, ikaw at ang iyong kapareha ay maaaring magpasya na magdiborsiyo. Ito ay madalas na nagreresulta sa isang obligasyon sa alimony para sa iyo o sa iyong dating kasosyo, depende sa iyong kita. Ang obligasyon sa alimony ay maaaring binubuo ng suporta sa bata o suporta sa kapareha. Ngunit hanggang kailan mo kailangang bayaran ito? At maaari mo bang alisin ito?

Tagal ng suporta sa bata

Maaari tayong maging maikli tungkol sa pagpapanatili ng bata. Ito ay dahil ang tagal ng suporta sa bata ay itinakda ng batas at hindi maaaring ilihis. Ayon sa batas, kailangang patuloy na mabayaran ang suporta sa bata hanggang sa umabot ang bata sa edad na 21. Minsan, ang obligasyong magbayad ng sustento sa bata ay maaaring magtapos sa 18. Depende ito sa kasarinlan sa ekonomiya ng iyong anak. Kung ang iyong anak ay higit sa 18, may kita sa antas ng kapakanan, at hindi na nag-aaral, siya ay itinuturing na may kakayahang pangalagaan ang kanyang sarili sa pananalapi. Para sa iyo, nangangahulugan ito na kahit na ang iyong anak ay hindi pa 21 taong gulang, ang iyong obligasyon sa suporta sa anak ay nawawala.

Tagal ng suporta sa asawa 

Gayundin, tungkol sa alimony ng kasosyo, ang batas ay naglalaman ng isang takdang oras kung saan magtatapos ang obligasyon ng alimony. Hindi tulad ng suporta sa bata, ang mga dating kasosyo ay maaaring lumihis mula dito sa pamamagitan ng paggawa ng iba pang mga kasunduan. Gayunpaman, hindi ba kayo nagkasundo ng iyong dating kasosyo sa tagal ng sustento ng kapareha? Pagkatapos ay nalalapat ang termino ng batas. Kapag tinutukoy ang terminong ito, ang sandali ng iyong diborsiyo ay mahalaga. Dito, ginawa ang pagkakaiba sa pagitan ng mga diborsyo bago ang 1 Hulyo 1994, ang mga diborsyo sa pagitan ng 1 Hulyo 1994 at 1 Enero 2020, at ang mga diborsyo pagkatapos ng 1 Enero 2020.

Nagdiborsyo pagkatapos ng 1 Enero 2020

Kung nagdiborsiyo ka pagkatapos ng Enero 1, 2020, ang obligasyon sa pagpapanatili ay, sa prinsipyo, mag-aplay para sa tagal ng kalahati ng oras na tumagal ang kasal, na may maximum na 5 taon. Gayunpaman, mayroong tatlong mga pagbubukod sa panuntunang ito. Nalalapat ang unang pagbubukod kung ikaw at ang iyong dating kasosyo ay may mga anak na magkasama. Sa katunayan, sa kasong iyon, hihinto lamang ang suporta sa asawa kapag ang bunsong anak ay umabot sa edad na 12. Pangalawa, sa kaso ng kasal na tumagal ng higit sa 15 taon, kung saan ang tatanggap ng sustento ay may karapatan sa AOW sa loob ng sampung taon, ang nagpapatuloy ang alimony ng kasosyo hanggang sa magsimula ang AOW. Sa wakas, magtatapos ang sustento ng kasosyo pagkatapos ng sampung taon sa mga kaso kung saan ipinanganak ang nagbabayad ng sustento noong o bago ang 1 Enero 1970, tumagal ang kasal nang mas mahaba sa 15 taon, at ang nagbabayad ng sustento ay tatanggap lamang ng AOW sa loob ng higit sa sampung taon.

Nagdiborsyo sa pagitan ng 1 Hulyo 1994 at 1 Enero 2020

Ang sustento ng kasosyo para sa mga diborsiyado sa pagitan ng Hulyo 1, 1994 at Enero 1, 2020 ay tumatagal ng hanggang 12 taon maliban kung wala kang mga anak at ang kasal ay tumagal nang wala pang limang taon. Sa mga kasong iyon, ang suporta ng asawa ay tumatagal hangga't ang kasal ay tumatagal.

Diborsiyado bago ang 1 Hulyo 1994

Sa wakas, walang batas na termino para sa mga dating kasosyo na naghiwalay bago ang 1 Hulyo 1994. Kung ikaw at ang iyong dating kasosyo ay hindi napagkasunduan sa anumang bagay, ang pagpapanatili ng kasosyo ay magpapatuloy habang buhay.

Iba pang mga opsyon para sa pagtatapos ng suporta sa asawa 

Sa kaso ng pagpapanatili ng asawa, may ilang iba pang mga sitwasyon kung saan nagtatapos ang obligasyon sa pagpapanatili. Kabilang dito ang kapag:

  • Ikaw at ang iyong dating kasosyo ay sumang-ayon na ang obligasyon sa alimony ay titigil;
  • Ikaw o ang iyong dating kasosyo ay namatay;
  • Ang tatanggap ng maintenance ay ikakasal sa ibang tao, magkakasama, o pumasok sa isang civil partnership;
  • Ang nagbabayad ng alimony ay hindi na maaaring magbayad ng sustento; o
  • Ang tatanggap ng pagpapanatili ay may sapat na independiyenteng kita.

Mayroon ding posibilidad ng magkaparehong pagbabago sa halaga ng suporta sa asawa. Ang iyong dating kasosyo ba ay hindi sumasang-ayon sa isang pagbabago? Pagkatapos ay maaari mo ring hilingin ito mula sa korte. Upang gawin ito, kailangan mong magkaroon ng magandang dahilan, halimbawa, dahil sa pagbabago ng kita.

Gusto ba ng iyong dating kasosyo na baguhin o wakasan ang alimony, at hindi ka sumasang-ayon? O ikaw ba ang nagbabayad ng sustento at nais mong alisin ang iyong obligasyon sa sustento? Kung gayon, makipag-ugnayan sa isa sa aming mga abogado. Ang aming mga abogado sa diborsiyo ay nasa serbisyo mo na may personal na payo at ikalulugod na tulungan ka sa anumang mga legal na hakbang.

Settings para sa pagsasa-pribado
Gumagamit kami ng cookies upang mapagbuti ang iyong karanasan habang ginagamit ang aming website. Kung gumagamit ka ng aming Mga Serbisyo sa pamamagitan ng isang browser maaari mong paghigpitan, harangan o alisin ang mga cookies sa pamamagitan ng mga setting ng iyong web browser. Gumagamit din kami ng nilalaman at mga script mula sa mga third party na maaaring gumamit ng mga teknolohiya sa pagsubaybay. Maaari mong piliing ibigay ang iyong pahintulot sa ibaba upang payagan ang mga naturang third party na pag-embre. Para sa kumpletong impormasyon tungkol sa cookies na ginagamit namin, kinokolekta namin ang data at kung paano namin ito pinoproseso, mangyaring suriin ang aming Pribadong Patakaran
Law & More B.V.